Mercedes-Benz

Mercedes-Benz tvornički obnovljeni
filter dizelskih čestica

Kataloški broj
A0014908692 80, A0014908492 80, A0014908592 80
Cijena tvornički obnovljenih filtera
dizelskih čestica s uslugom ugradnje
18.883,74 kn
Cijena tvornički obnovljenih filtera
dizelskih čestica s uslugom ugradnje
umanjen za povrat izgrađenih original
dijelova s plombom proizvođaču

6.999,00 kn

U cijene nije uračunat PDV.

DPF (Diesel Particulate Filter) odnosno filter dizelskih
čestica sastavni je dio dizelskih motora čija je funkcija
smanjiti emisije štetnih plinova koje se emitiraju
sagorijevanjem dizelskog goriva. Da bi filter obavljao svoju
funkciju optimalnog filtriranja potrebno ga je redovito čistiti
kako ne bi došlo do zagušenja motora. Proces čišćenja
DPF filtera naziva se regeneracija i izvodi se na visokim
temperaturama gdje se sakupljena čađa pretvori u malu
količinu pepela koja se izbacuje putem ispušnog sustava.

Ukoliko zasićenost DPF filtera dosegne visokih 75% postoji
mogućnost da proces regeneracije nije moguće provesti, a
što može imati za posljedicu pojave većih kvarova na samom
motoru pa je nužno postojeće DPF filtere zamijeniti novim.

Mercedes-Benz je osigurao akcijsku ponudu za
tvornički obnovljene DPF filtre koji su prema uputama
proizvođača detaljno pregledani, rastavljeni i očišćeni,
a svi potrošni dijelovi zamijenjeni novim. Nakon toga je
svaki tvornički obnovljeni dio prošao provjeru tijekom
koje mora zadovoljiti iste stroge standarde kao i novi
dijelovi iz serijske proizvodnje. Akcijski set uključuje
filter dizelskih čestica, brtveni prsten, stezaljke i plombu
protiv neovlaštenog otvaranja. Vrijeme zadržavanja
vozila u servisnoj radionici smanjeno je na minimum.

Kontaktirajte nas