Mercedes-Benz

Strateško partnerstvo tvrtki Tehnix i Star Import

S više od 60 isporučenih Mercedes-Benzovih vozila tvrtki Tehnix obje su tvrtke razvile razinu strateškog partnerstva. U intervjuu s Direktorom Tehnixa, gosp. Đuro Horvatom fokus je na kompetenciji, strategiji i važnosti doprinosa gospodarenju otpada svih građana.

1. Koja osobna ili kolektivna osobina je najviše utjecala na razvoj tvrtke Tehnix?

Na razvoj kompanije Tehnix najviše je utjecao njezin vlasnik, gosp. Đuro Horvat, sa svojim menadžerima-suradnicima, razvijajući timski rad na osnovama inovativnih ideja za nove proizvode koji su potrebni globalnom tržištu.

Gosp. Đuro Horvat

2. Koji je Vaš najbolji proizvod i što ga čini time?

Najbolji naš proizvod je teško izdvojiti iz ukupnog asortimana novorazvijenih proizvoda. Imamo ih ukupno više od 300 koji su usmjereni na zaštitu okoliša ili zaštitu pitkih voda. No, težište našeg razvoja je održivo gospodarenje otpadom. U tu svrhu razvili smo novu MO-BO-TO tehnologiju kojom se miješani komunalni otpad potpuno reciklira prema uporabnim vrijednostima i tako čini proces kružne ekonomije koja bitno utječe na klimatske promjene. Ipak najdraži proizvod, odnosno tehnički najsloženiji su komunalna vozila EKOMUNAL za potrebe prikupljanja komunalnog otpada raznih kapaciteta i tipova. Taj projekt razvili smo uz povjerenje kompanije Mercedes na čija podvozja montiramo komunalnu nadogradnju. Kvalitetom podvozja Mercedes i nadogradnjom EKOMUNAL Tehnix razvili smo vrhunska komunalna vozila za potrebe komunalnih poduzeća na području Republike Hrvatske, a sada sve više uz zajednički marketing osvajamo ostala tržišta susjednih zemalja koristeći naše obostrane prednosti u kvaliteti i trajnoj funkcionalnosti. Posebno želim istaknuti nova tehnička rješenja koja su povećala interes sadašnjih i potencijalnih kupaca. Dobar servis i konkurentna cijena dobar su put da postignemo prednost na domaćem i globalnom tržištu koje prepoznaje funkcionalne inovacije i vrhunsku kvalitetu.

3. Koji vaš proizvod se najbolje može kombinirati s vozilima Mercedes-Benz?

Velika je prednost kompanije Tehnix što ima razvijeno puno proizvoda koji su potrebni za gospodarenje otpadom. Posebno bih izdvojio automatsku prešu balirku kapaciteta 30 tona/sat, 60 tona/sat, 90 tona/sat. To su zapravo tehnološki roboti koji obavljaju nekoliko desetaka operacija potpuno automatski, a mogu se instalirati samostalno ili u sklopu  MO-BO-TO postrojenja, a posebna specijalnost im je proizvodnja RDF goriva. Vozila Mercedes-Ekomunal su zapravo nastavak tehničko-tehnološke opremljenosti i znanja koje smo uložili u razvoj vještina i tehnološke poslovne kulture koja je uvjet da želite i možete razviti proizvod visoke kvalitete i trajne funkcionalnosti, što je tržište prepoznalo. Posebno želim istaknuti dobru fleksibilnu suradnju sa Mercedes-Benz timom. Prošle godine smo izgradili i posebnu tvornicu za montažu i servis specijalnih komunalnih vozila EKOMUNAL, što nam je omogućilo povećanje proizvodnje i kvalitetu proizvoda. Tržištu smo ponudili zamjenu vozila „staro za novo“ tako da staro potpuno recikliramo. Time smo stekli naklonost naših kupaca. Preuzeli smo dio odgovornosti rizika banaka, leasing kuća, tako da imamo najpovoljnije kreditiranje nabavke novih vozila koja su tehnički, prometno i tehnološki usavršena tako da dva nova vozila mogu tehnički i tehnološki zamijeniti 3 stara vozila. To je ogromna tehnička, ekonomska, a posebno ekološka inovacija koja značajno smanjuje štetne emisije CO². Siguran sam da će suradnja Tehnixa i Mercedesa doprinijeti uspješnom poslovanju naših kompanija i naših kupaca-partnera koji sve više prepoznaju i koriste naše tehničke i tehnološke prednosti.

4. Koje su posebne značajke EKOMUNAL nadogradnje?

EKOMUNAL nadogradnja nastala je na osnovu razvoja tehničkih, tehnoloških i razvojnih procesa kompanije Tehnix. U svom razvojnom procesu imamo najviše proizvoda raznih tipova visoke složenosti do eko robotike koja se sve više koristi u gospodarenju otpadom. Problemi koji su prisutni u komunalnim poduzećima, a posljedica su stihijske nabave vozila interesno motivirane. Rezultirali su skupim održavanjem, a posebno nadogradnjama raznih tipova i najčešće loših tehničkih rješenja doveli su korisnike do poslovnog ludila, posebno za vrijeme turističkih sezona kada je količina otpada jako povećavala i do 10 puta, a problemi s kvalitetom vozila i posebno nadogradnje bili su sve izraženiji, često puta tehnički neriješivi i jako skupi. Kao partner komunalnih poduzeća zamoljeni smo da im pomažemo bez obzira na tipove vozila ili nadogradnji. Vidjeli smo mnoge slabosti postojećih rješenja. Razmišljali smo kako našu tehničku i poslovnu sposobnost usmjeriti u poslovnu aktivnost i zajedno sa svojim suradnicima donio sam poslovnu odluku kojom smo, uz profesionalni pristup menadžera Mercedes, ušli u razvoj kvalitetnih vozila EKOMUNAL. Svakim danom imamo sve više zadovoljnije kupce-partnere koji prepoznaju našu tehničku sposobnost, poslovnu profesionalnost. Veselimo se zajedničkom uspjehu.


5. Gdje u Europi stoji Hrvatska sa zbrinjavanjem i reciklažom otpada?

Europska unija, osim Njemačke, Austrije, Francuske, Luksemburga i Švicarske, nije riješila velike probleme s otpadom. Premalo se otpada reciklira i koristi za razvoj nove industrije. Otpada je sve više, a sadašnje tehnologije nisu dovoljno dobre da riješe taj europski problem. Sakupljanje otpada je jako važan segment gospodarenja otpadom. Kvaliteta vozila i nadogradnje su bitne u tehnološkom gospodarenju otpadom. Gotovo 50% vozila u komunalnom sektoru su starija od 30 godina. To je naša prilika. Europska unija će morati ograničiti korištenje starih neekonomičnih, ekološki štetnih vozila. To je naša zajednička poslovna prilika za održivost Planete. Kompanija Tehnix uz svoja     MO-BO-TO postrojenja nudi Ekomunal vozila kao važan tehnološki segment održivog gospodarenjua komunalnim otpadom. Zajedno možemo i želimo više doprinijeti zaštiti planete Zemlje.

6. Što nedostaje Hrvatskoj po pitanju otpada?

Hrvatskoj u gospodarenju otpadom nedostaju sposobni i pošteni političari koji će slušati struku i svoje stručnjake koji su dokazali da mogu i žele bitno doprinijeti razvoju sustava za održivo gospodarenje komunalnim otpadom. Interesne skupine povezane s politikom troše ogromni novac i beskonačno vrijeme na izgradnju skupih regionalnih centara, a tek su stvorili nove probleme za građane, prirodu i prostor koji se trajno i bespovratno zagađuje. Mi u kompaniji Tehnix činimo puno napora surađujući s akademskom zajednicom, tehničkim fakultetima i stručnjacima iz EU kako bi ubrzali procese reciklaže, smanjili postotak odlaganja otpada te što prije ispunili preuzete obaveze iz Europe sa što manje odlaganja, a što većim stupnjem reciklaže. Primjer dobre suradnje Tehnixa i Mercedesa će sigurno pomoći u ostvarivanju tih ciljeva.

7. Da li u pristupu reciklaži postoje regionalne razlike unutar Hrvatske?

Da, točno je da postoji velika razlika unutar Republike Hrvatske u kvaliteti reciklaže prikupljenog otpada. Sjeverni dio sve više ulaže u reciklažne tehnologije i uspješno ih provodi te u praksi ima rezultate. Južni dio zbog nepoštivanja preuzetih obaveza i neulaganja u nove održive tehnologije jako zaostaje ili gotovo nikako ne provodi reciklažu, a isto tako manje kupuje vozila Ekomunal jer tu ne može ostvarivati osobne interese, osim kvalitete i umjerene cijene za Ekomunal. Mi smo u kompaniji Tehnix dovoljno uporni i poslovno pošteni, kvalitetom suvereni pa ćemo sigurno uspjeti ostvariti poštene poslovne interese.


8. Na koji način može svaki građanin doprinijeti reciklaži u svakodnevnom životu?

Mislim da svaki građanin može doprinijeti gospodarenju otpadom tako da odlaže otpad u skladu s pravilima svake lokalne uprave/samouprave koja ima zadatak da gospodari otpadom s temeljnim ciljem da se što manje otpada odlaže na deponije, a da što veća količina otpada završi u reciklaži. Potrebno je razvijati one tehnologije kojima se omogućuje što veći stupanj reciklaže uz što manje troškove. Kompanija Tehnix razvila je novu tehnologiju reciklaže miješanog komunalnog otpada kojom se postiže reciklaža 8 vrsta čistih sekundarnih sirovina potrebnih industriji. Europska unija mora uvesti stimulacije na reciklirane sirovine jer se time postiže kružna ekonomija. Na tipskim tvornicama se proizvode eko kompost iz biorazgradivog otpada. Isto tako, iz ostatka gorivog otpada u našim tvornicama proizvodimo kvalitetno RDF gorivo koje se mora koristiti kao održiva energija. Dakle, zadataka i poslova ima za sve. Moramo postići veći stupanj odgovornosti za održivost planete Zemlje kao zajedničkog doma. Kompanija Tehnix u suradnji s Mercedesom može bitno doprinijeti tom cilju održivosti i smanjenju klimatskih promjena.

Saznajte više