Mercedes-Benz

Actros korišten za prvo mjerenje emisija gospodarskih vozila u stvarnim uvjetima vožnje u Hrvatskoj

Nakon više provedenih mjerenja emisija iz osobnih vozila u stvarnim uvjetima vožnje, nastavljene su aktivnosti pripreme i provedbe mjerenja emisija iz teretnih vozila u okviru projekta Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za ne cestovne pokretne strojeve - NRLE

Po prvi put u Hrvatskoj, provedeno je ispitivanje emisija na gospodarskim vozilima prijenosnim sustavom za mjerenje emisija (engl. Portable Emissions Measurement System, PEMS) u stvarnim uvjetima vožnje. Ovo mjerenje vrši Laboratorij za motore i vozila pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a kao prvo, referentno vozilo korišten je Mercedes-Benz Actros 1845.

Prijenosni sustav za mjerenje emisija, poznatiji prema kratici PEMS, ključan je za mjerenje emisija iz suvremenih vozila i necestovnih pokretnih strojeva u stvarnim uvjetima vožnje. PEMS oprema se ugrađuje na ili u vozilo odnosno stroj te se spaja direktno na ispušnu cijev, što omogućava mjerenje masenog protoka cijelog niza emisija plinovitih (CO2, NOX, CO, itd.) i krutih onečišćujućih tvari (čestica) koji nastaju izgaranjem goriva u motoru za vrijeme vožnje ili rada stroja. Na taj način se emisije kvantificiraju u stvarnim uvjetima rada motora, što u odnosu na rezultate dobivene laboratorijskim ispitivanjima predstavlja značajno približavanje stvarnim količinama emisija koje se ispuštaju u okolni zrak. To je prepoznala i Europska unija koja je uvela niz novih direktiva koje propisuju provedbu ove vrste mjerenja.

Glavni ciljevi ovih mjerenja bili su upoznavanje s načinom instalacije opreme, pripreme, provedbe i analize mjerenja te utvrđivanje tipičnog mjernog ciklusa koji sukladno EU direktivama traje oko 4 sata pri čemu se prijeđe put od gotovo 200 km. Uz mjerenje emisija, tijekom mjerenja bilježi se i znatan broj relevantnih parametra vozila. Primjerice, uz brzinu vožnje, brzinu vrtnje motora, stupanj prijenosa, razne temperature, bilježi se i ostvareni rad u kilovatsatima (kWh). To je nužno jer se emisije gospodarskih vozila i strojeva pri obradi rezultata mjerenja interpretiraju kao masa emisije tvari po jedinici rada (g/kWh). U tome i jest glavna razlika u odnosu na mjerenje emisija osobnih vozila kod kojih se emisije izražavaju po prijeđenom putu (g/km).

U nastavku aktivnosti u okviru projekta očekuje se provedba brojnih ispitivanja emisija različitih strojeva i vozila koja će omogućiti stjecanje novih spoznaja o emisijama necestovnih pokretnih strojeva i gospodarskih vozila.