Mercedes-Benz

Sedamsto tisućito sjedalo za međugradske autobuse napušta tvornicu sjedala Daimler Buses  u Neu-Ulmu

Daimler Buses-ova tvornica sjedala u Neu-Ulmu proizvela je sedamsto tisućito sjedalo za međugradske autobuse od uvođenja aktualne generacije modela. Daimler Buses je 2006. predstavio aktualnu generaciju sjedala za međugradske autobuse koja se i danas ugrađuju u varijante "Interstar Eco" (ISE) i "Transit" u autobusima Mercedes-Benz i Setra. Daimler Buses proizvodi vlastita sjedala u tvornici autobusa u Neu-Ulmu, a područje proizvodnje moguće je zamisliti kao "tvornicu unutar tvornice" površine od 5.000 četvornih metara, na drugom katu pogona za montažu.

S ukupno 450 000 proizvedenih sjedala godišnje, Daimler Buses najveći je proizvođač sjedala za autobuse u Europi. Osim proizvodnih pogona u Mannheimu i Hoşdereu u Turskoj, proizvodnja sjedala u Neu-Ulmu jedan je od stupova vlastite proizvodnje. Time tvrtka naglašava svoje visoke standarde u komforu i sigurnosti, kao i široki raspon individualnih dizajna sjedala.

Ukupno 120 zaposlenika radi u proizvodnji sjedala u Neu-Ulmu, u područjima rezanja, šivanja, tapeciranja, montaže, posebnih sjedala, pripreme posla, kontrole proizvodnje i logistike. Lokalno se godišnje proizvede više od 150 000 međugradskih i turističkih sjedala za autobusne marke Mercedes-Benz i Setra, kao i gotovo 6000 vozačkih sjedala, koja se isporučuju "točno na vrijeme" izravno na montažnu traku.

Postrojenja u Dortmundu, Mannheimu i Ligny-en-Barroisu u Francuskoj također se opskrbljuju međugradskim odnosno putničkim te vozačkim sjedalima iz proizvodnje sjedala u Neu-Ulmu. Tvornica Daimler Buses u Mannheimu također zaprima odgovarajuće krojeve tkanine za sjedala gradskih autobusa iz Neu-Ulma. Osim toga, ispitivanje obrade materijala nove serije i razvoj presvlaka za sjedišta središnje su teme u proizvodnji sjedala.

Trenutno u asortimanu Daimlerovih autobusa postoji oko 200 testiranih materijala. Međutim, u Neu-Ulmu se također provode i obrađuju individualni zahtjevi autobusnih kompanija za tkanine. Odabir dizajna vrši se u Design Centru gdje se kupci savjetuju o uređenju interijera, kao i o vanjskom dizajnu svojih autobusa.